Uložení
.
.
.
Start / Podmínky služby

Podmínky služby

§ 1
Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla určují zásady používání služeb nabízených společností Loopie Piotr Pałyga a vztahují se na všechny vztahy mezi poskytovatelem služeb a uživatelem.
 2. Poskytovatelem služeb je Loopie Piotr Pałyga, DIČ: 9591804627, IČO: 260441091.
 3. Předmětem služby je spuštění reklamní kampaně na platformě Instagram, kterou mohou využít uživatelé, kteří chtějí zvýšit popularitu a dosah svých sociálních médií.
 4. Uživatel souhlasí s podmínkami prodeje služby kliknutím na zaškrtávací políčko.

 

§ 2
Definice

 1. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba s účtem na platformě Instagram, která používá službu Loopie za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
 2. Poskytovatel služeb: Loopie Piotr Pałyga, DIČ: 9591804627, IČO: 260441091
 3. Služba: reklamní kampaň realizovaná Poskytovatelem služeb na platformě Instagram s cílem získat více sledujících pro účet uživatele na Instagramu


§ 3
Podmínky

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb dochází poté, co Uživatel zadá objednávku na webových stránkách loopie.pl.
 2. Cena Služby uvedená na Webových stránkách je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Uživatel je informován o celkové ceně včetně daní za Produkt, který je předmětem Objednávky, na webových stránkách při podání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Uživatel vyjádří vůli být vázán kupní smlouvou.
 3. Poskytovatel služeb po zadání objednávky neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme objednávku k realizaci. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení je provedeno zasláním příslušné e-mailové zprávy Poskytovatelem služeb na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v průběhu procesu zadávání Objednávky. Zaslaná zpráva obsahuje prohlášení Poskytovatele služeb o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci, jakož i potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile Uživatel obdrží výše uvedený e-mail, je kupní smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb uzavřena.
 4. Příjemce obdrží potvrzení o uzavření smlouvy. Potvrzení se zasílá na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při zadávání objednávky.
 5. Poskytovatel služeb poskytuje služby Příjemci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech nebo v individuální nabídce, pokud byla předložena a Příjemcem akceptována.
 6. Příjemce se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.
 7. Příjemce je povinen používat webové stránky Poskytovatele služeb a zpřístupněné služby, způsobem, který je v souladu se zákonem a s ohledem na osobní práva a autorská práva a duševní vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích stran.
 8. Příjemce je povinen zadávat věcně správné údaje, které jsou v souladu se skutečným stavem.

 

§ 4
Práva a povinnosti Poskytovatele služeb

 1. Poskytovatel služeb se zavazuje usilovat o zajištění nepřetržitého a bezpečného přístupu na webové stránky, prostřednictvím kterých Uživatel zadává objednávku.
 2. Za jednání a opomenutí, zejména což má za následek porušení Předpisy portál Instagram plnou odpovědnost nese uživatel.
 3. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody, které Uživateli vzniknou v důsledku poruchy fungování zařízení, které Uživatel používá k provádění transakcí.
 4. Poskytovatel služby není odpovědný za dočasné nebo trvalé zablokování nebo omezení účtu uživatele na Instagramu.
 5. Poskytovatel služeb neodpovídá za fungování rozhraní a telekomunikačních spojů, které nejsou vlastněny nebo provozovány Poskytovatelem služeb, zejména těch rozhraní, která Uživatel používá k provádění transakcí.
 6. Poskytovatel služby zaručuje, že účet uživatele na sociální síti Instagram, na kterém je služba řádně aktivována, bude mít každý měsíc přírůstek 300 až 1200 sledujících. Pokud není takový počet k dispozici, zavazuje se Poskytovatel služby provozovat službu bezplatně až do dosažení garantovaného počtu pozorovatelů.
 7. Poskytovatel aktivuje službu Loopie na účtu Uživatele do 3 pracovních dnů od data nákupu. Spuštění v uvedeném termínu je podmíněno zaplacením poplatku za předplatné a zadáním správných údajů v sekci Doplňte mě v zákaznickém panelu (včetně údajů, jako je uživatelské jméno a heslo účtu Instagram a přístupové kódy v případě dvoufázového ověření účtu).
 8. Poskytovatel služeb spustí službu Loopie pouze pro účet Instagram uvedený při zadání objednávky. Uživatel nemá možnost svůj účet později změnit.


§ 5

Práva a povinnosti Uživatele služeb

 1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami platformy Instagram.
 2. Uživatel prostřednictvím zaškrtávacího políčka zaškrtnutého při zadávání objednávky prohlašuje, že souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 38 odst. 1 Smlouvy. 1 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.
 3. Pro aktivaci služby na účtu uživatele na sociální síti Instagram musí mít Uživatel na účtu na sociální síti Instagram minimálně 10 příspěvků/postů a profilovou fotografii.
 4. Uživatel prohlašuje, že sledující na účtu příjemce před použitím služby byli získáni organicky. V případě získávání sledujících jinými způsoby nelze uplatnit záruku Loopie, která předpokládá získání 300 až 1 200 nových fanoušků měsíčně.
 5. Uživatel je povinen po zadání objednávky a správném provedení/přijetí platby vyplnit sekci Vyplňte mě v zákaznickém panelu na webových stránkách loopie.pl


§ 6
Platby

V obchodě Loopie.pl nabízíme následující balíčky:

Balíček Starter 1 měsíc – € 52 na první měsíc, pouze pro nové uživatele. Platí pouze pro automaticky obnovované předplatné. Další měsíce předplatného za € 63.

Begginer 1 měsíc / Advanced 3 měsíc / Professional 6 měsíc bez automatického obnovení předplatného.

 Begginer 1 měsícAdvanced 3 měsícProfessional 6 měsíc
Cena€ 73€ 196,00€ 370,00

Begginer 1 měsíc / Advanced 3 měsíc / Professional 6 měsíc s automatickým obnovením předplatného.

 Begginer 1 měsícAdvanced 3 měsícProfessional 6 měsíc
Cena€ 63€ 167€ 312
 1. Poplatek za využívání služby je účtován předem, za měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok – v závislosti na zvoleném balíčku.
 2. Automatická platba (kartou) se provádí pomocí aplikace Stripe. Provozovatel nevrací uživateli náhradu za nevyužitou část měsíčního předplatného.
 3. Službu je možné zaplatit online převodem prostřednictvím aplikace Stripe (Przelewy24) pouze v případě, že si nezvolíte automatické obnovení platby. Provozovatel nevrací uživateli náhradu za nevyužitou část měsíčního předplatného.
 4. Poskytovatel služeb může čas od času provést změny poplatků za služby a změny specifikaci předplatitelských plánů ale veškeré takové změny cen nebo předplatitelských plánů budou účinné nejdříve 30 dní po odeslání e-mailového oznámení.


§ 7
Podmínky pro zrušení smlouvy

 1. Uživatel má možnost zrušit předplatné po přihlášení do zákaznického panelu na adrese www.loopie.pl v části Moje předplatné, kliknutím na možnost Spravovat a poté na možnost Zrušit předplatné.
 2. Předplatné je možná kdykoli zrušit, přičemž přístup ke službě bude pokračovat až do konce zúčtovacího období.
 3. V případě zrušení předplatného v průběhu předplatného, poplatky za nevyužitou část předplatného vám nebudou vráceny.


§ 8
Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Správcem údajů je Loopie Piotr Pałyga, DIČ: 9591804627, IČO: 260441091.
 2. Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou použity v rozsahu nezbytném pro správné provedení objednávky a služby.
 3. Uživatel poskytuje následující údaje za účelem realizace objednávky a služby:
  •  Povinné:
   • e-mailová adresa
   • příjmení,
   • jméno,
   • číslo mobilního telefonu,
   • uživatelské jméno na Instagramu a heslo,
   • názvy 10 účtů na Instagramu
  •  Dobrovolně:
   • adresa bydliště
   • údaje o společnosti
 4. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně, pokud však neposkytne povinné údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), může Poskytovatel služby odmítnout poskytnutí nabízené služby.
 5. Uživatel má právo:
  • k opravě,
  • k výmazu,
  • k omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • k přenosu dat,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.
 6. Omezení zpracování Uživatele v rozsahu, který neumožňuje zpracování objednávky, může mít za následek, že Poskytovatel služeb odmítne Službu provést.
 7. Uživatel souhlasí s tím, aby vlastník služby použil údaje, které mu poskytl při zadávání objednávky, pro účely marketingu a analýzy trhu, včetně předávání obchodních informací prostřednictvím elektronické komunikace; tento souhlas uděluje při zadávání objednávky vyplněním příslušného zaškrtávacího políčka.
 8. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro marketingové účely.


§ 9
Stížnosti

 1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb lze podávat písemně na adresu poskytovatele služeb nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu kontakt@loopie.pl V popisu stížnosti se Příjemci doporučuje uvést: informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí; žádost Příjemce a kontaktní údaje stěžovatele.
 2. Poskytovatel služeb posoudí stížnosti bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich podání. Pokud stížnost nelze v této lhůtě vyřídit, Poskytovatel služeb v této lhůtě oznámí stěžovateli důvody prodlení a předpokládanou dobu potřebnou k vyřízení stížnosti.


§ 10
Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli jednostranně změnit nebo doplnit tyto podmínky; o změnách bude uživatel informován e-mailem. Pokud se změnami nesouhlasíte, bude poskytovaná Služba ukončena. Pokud Uživatel nereaguje na sdělení o změně obchodních podmínek, je tato změna standardně přijata 30 dní po prvním zobrazení informace.
 1. Podmínky spolupráce jsou stanoveny výhradně v Obchodních podmínkách. Veškeré informace nebo reklamní materiály týkající se služby mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné.
 2. Spory z této smlouvy bude řešit věcně příslušný soud pro město Kielce

Nezapomeňte vyplnit všechna pole formuláře.

O nie! Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól,
Loopie nie będzie zdobywać obserwujących dla Ciebie.
Czy na pewno chcesz teraz zrezygnować?

Odhlásit se z odběru